Sendvič paneli

Termoizolacioni gradivni materijal koji se sastoji od izolacione ispune i dve obloge, spojene u jedinstvenu celinu.
Obloge su najčešće od limova različitih profilacija, dok se za ispunu sendvič panela koriste mineralna vuna, stiropor i poliuretan.
Sendvič paneli su idealni fasadni i krovni elementi za industrijske objekte različitih namena.

Zidni paneli

Fasadni termoizolacioni gradivni elementi. Ispuna, debljina i boja lima po želji.

Krovni paneli

Pokrivni termoizolacioni gradivni elementi. Ispuna, debljina i boja lima po želji.

Proizvedeno u Srbiji